Wiadomości branżowe

Samsung przedstawia rozwiązania dla sieci telefonii komórkowej wysokiej gęstości podczas kongresu Mobile World Congress 2014

Samsung Electronics Co., Ltd., wiodący dostawca rozwiązań z zakresu mobilnych sieci szerokopasmowych przedstawi „Rozwiązania dla sieci komórkowych wysokiej gęstości” podczas Mobile World Congress 2014. Samsung zaprezentuje również swoją technologię „Sieci inteligentnych”, które pomagają poprawić chronicznie niską wydajność współdziałania różnych sieci komórkowych.

Zalew danych, charakterystyczny dla ery urządzeń mobilnych, stawia nowe wyzwania przed operatorami. Konieczna jest większa przepustowość sieci mobilnych, a operatorzy muszą korzystać z sieci komórkowych o wyższej gęstości. Często jednak wzrost przepustowości jest ograniczony przez zauważalny wzrost zakłóceń. Aby rozwiązać ten problem Samsung przedstawi rozwiązania "Smart SON" oraz "Smart CA", wywodzące się z technologii sieci inteligentnych. Fundamentem obu rozwiązań jest scentralizowany inteligentny kontroler sieci "Smart SchedulerTM".

Smart SON (sieć samoorganizująca się) automatycznie rozpoznaje spadek wydajności podsieci i podejmuje działania naprawcze praktycznie w czasie rzeczywistym. Samsung przedstawi symulacje niespodziewanych awarii sieci komórkowych, a następnie przywrócenia zasięgu przez inteligentne dopasowanie wybranych parametrów takich jak poziom sygnału antenowego i poziom wzmocnienia. Ponadto zademonstrowane zostanie ograniczenie zasięgu spowodowane wzniesieniem nowego budynku oraz odpowiedź Smart SON, która dynamicznie przywraca i optymalizuje zasięg.

W celu zapewnienia operatorom lepszego wykorzystania zasobów sieciowych firma Samsung opracowała Smart CA (Carrier Aggregation, agregacja częstotliwości). Rozwiązanie to zostało nominowane do nagrody Global Mobile Awards w kategorii Najlepsza Infrastruktura Mobilna na Mobile World Congress 2014. Podczas pokazu zaprezentowany zostanie sposób, w jaki Smart CA - poprzez agregację pasm o najlepszych parametrach - zwiększa przepustowość danych dla użytkowników mobilnych zlokalizowanych w obszarach zachodzących na siebie sieci.

Samsung skoncentrował się na opracowaniu i dostarczeniu najbardziej wydajnych rozwiązań sieciowych dla coraz większego przesyłu danych w sieciach mobilnych - powiedział Sam Baker, Wiceprezes i Dyrektor Grupy Marketingowej w Networks Business w Samsung Electronics. Działania te zakończyły się sukcesem, a Samsung zapewnił nowoczesne sieci LTE dla gęsto zurbanizowanych obszarów w Stanach Zjednoczonych, Korei i Japonii, stanowiących najbardziej wymagające rynki pod względem ilości przesyłanych danych. Jesteśmy pewni, że rozwiązania te umożliwią operatorom zaspokojenie rosnących wymagań stawianych ich sieciom. Samsung będzie kontynuował rozwój tych rozwiązań, umacniając swoją pozycję specjalisty w dziedzinie rozwiązań dla sieci komórkowych wysokiej gęstości.

Na swoim stoisku Samsung zaprezentuje również konfigurację "C-RAN" umożliwiającą zoptymalizowane korzystanie z sieci. Dzięki scentralizowaniu komórek pasma podstawowego i połączeniu z kontrolerem Smart SchedulerTM dla sieci z dostępem radiowym, Samsung zapewnia operatorom komórkowym większą efektywność zarządzania siecią. Dostarczając koreańskim operatorom architekturę sieci C-RAN już od początku 2012 roku, Samsung zapewnił sobie szybki start na rynku LTE w tym kraju. Ponieważ operatorzy potwierdzili znaczne obniżenie zarówno kosztów utrzymania jak i nakładów na rozwój produktu, Samsung postanowił udostępnić swą wiedzę praktyczną na temat korzyści ze stosowania C-RAN.

Samsung przewiduje, że dzięki synergii rozwiązań Smart SON, Smart CA oraz konfiguracji C-RAN operatorzy komórkowi będą mogli sprostać rosnącym wciąż wymaganiom w zakresie przepustowości sieci.

O firmie

Samsung Electronics Co., Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy rewolucjonizują świat nowych urządzeń i otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości. Spółka zatrudnia 236 000 pracowników w 79 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 187,8 mld USD. Chcesz odkryć więcej? Odwiedź nas na www.samsung.pl

 

 

 

Źródło Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts