Dashboard i nowe wskaźniki marketingowe w Newspoint

Newspoint, marka rozwiązań służących do monitorowania mediów, uruchamia nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze obserwowanie efektów komunikacji firmy w internecie i porównywanie jej z konkurencją. Zmiany wprowadzone w panelu Newspoint mają na celu usprawnienie pracy specjalistów marketingu, którzy są zainteresowani nie tyle liczbą publikacji na temat marki i szczegółowym ich analizowaniem, co analizą efektywności działań marketingowych. Wynika to z nowej strategii biznesowej NetSprint, która zakłada tworzenie rozwiązań technologicznych ułatwiających skuteczną komunikację marketingową.

Panel monitoringu internetu Newspoint został wzbogacony o nową funkcjonalność – dashboard, który pozwala na syntetyczną prezentację danych z monitoringu pod postacią wykresów i wskaźników. Jego główną funkcją jest ułatwienie porównań między kilkoma markami należącymi do tej samej kategorii produktowej - użytkownik może na bieżąco śledzić pozycję marki względem konkurencyjnych wobec niej oraz sprawdzać, na ile silnie jest kojarzona ze swoją kategorią produktową.

W dashboardzie Newspoint pojawiły się dwa nowe wskaźniki. Pierwszy, Share of Voice, pozwala na proste porównanie, jak dużo pisze się o marce w porównaniu do konkurencji. To procentowy udział publikacji zawierających wzmiankę o marce na tle wszystkich publikacji na temat jej oraz konkurentów.

Wskaźnik “siła skojarzeń marki” pokazuje jak mocno marka jest kojarzona z konkretną kategorią produktową na podstawie wyliczenia, jaki odsetek artykułów traktujących o wybranej kategorii wzmiankuje jednocześnie markę. Im wyższy odsetek takich publikacji, tym mocniej marka kojarzona jest z kategorią produktową.

Dashboard Newspoint zawiera również dane procentowe dotyczące wydźwięku materiałów na temat badanej marki. Dzięki temu na bieżąco można śledzić trendy w dyskusji bez konieczności ręcznego nadawania ocen.

Dashboard zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę marketera – najważniejszymi kryteriami podczas tworzenia aplikacji były czytelny wygląd, szybkość działania i intuicyjna obsługa. Docelowo Newspoint planuje wizualne ujednolicenie pozostałych części panelu z dashboardem.

< 237926" >
Źródło NetSprint.pl. Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top