Optymalizacja korzystania z aplikacji pozwala operatorom zobaczyć sieci z perspektywy użytkownika końcowego

  • Wydajność sieci stymuluje lojalność klienta, ale operatorzy i użytkownicy smartfonów definiują wydajność sieci w różny sposób
  • Sieci, które dobrze działają według kryteriów KPI niekoniecznie zapewniają użytkownikom smartfonów optymalne doświadczenia
  • Optymalizacja doświadczenia aplikacji to nowa usługa, która zmienia sposób w jaki operatorzy optymalizują swoje sieci, aby zaspokoić zapotrzebowanie napędzane przez szybko ewoluujący ekosystem aplikacji

Operatorzy mają świadomość, że jednym najważniejszym czynnikiem stymulującym lojalność klienta jest wydajność sieci, dlatego też wkładają wiele wysiłku w optymalizację swoich sieci. Ponieważ konsumenci spędzają coraz więcej czasu korzystając z aplikacji – patrz na przykład Wydajność kształtuje zachowania użytkowników aplikacji, badanie ConsumerLab firmy Ericsson z 2014 r. – operatorzy odkrywają, że muszą optymalizować swoje sieci na nowe sposoby, aby pozostać konkurencyjnymi. Konwencjonalne kluczowe współczynniki wydajności (KPI) w przypadku sieci mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu z punktu widzenia użytkownika.

Optymalizacja doświadczenia aplikacji to nowa usługa, która zmienia sposób w jaki operatorzy optymalizują swoje sieci, aby zaspokoić zapotrzebowanie napędzane przez szybko ewoluujący ekosystem aplikacji. Usługa ta odpowiada na to wyzwanie, dostarczając obraz lokalnego doświadczenia aplikacji i wiążąc go z KPI sieci, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań. Eksperci firmy Ericsson w dziedzinie projektowania i optymalizacji sieci optymalizują je potem pod kątem użytkowania aplikacji, czerpiąc z globalnego doświadczenia, narzędzi i metod.

W niedawnym projekcie, Ericsson optymalizował sieć XL Axiata pod kątem wydajności aplikacji Facebook – wprowadzając w sieci XL Axiata znaczące dedykowane usprawnienia. W wyniku tych działań doświadczenie użytkowania aplikacji – wyrażone w możliwości ukończenia transakcji w maksymalnym czasie trzech sekund – poprawiło się od 20 do 70. Czas "time-to-content” poprawił się nawet do 70 procent, a czas ładowania do 50 procent. Te wyniki pokazują, że optymalizacja doświadczenia aplikacji jest możliwa przy wykorzystaniu istniejących zasobów sieci.

Ameet Suri, kierownik ds. partnerów portalu Facebook, mówi: "Oprócz opracowywania aplikacji, które wykorzystują mniej danych, potrzebujemy bardziej wydajnej infrastruktury do obsługi ludzi w obszarach o niskiej szerokości pasma. W ubiegłym roku współpracowaliśmy z firmą Ericsson i XL Axiata w Indonezji, aby stworzyć metodologię do analizy, monitoringu i poprawy ogólnej wydajności sieci dla aplikacji. Ta metodologia pomoże operatorom w niedrogi sposób usprawnić sieć w obszarach, które mają dla użytkowników największe znaczenie, dostarczając tym samym lepszą łączność dla dwóch trzecich świata, które nie są jeszcze podłączone. Cieszymy się na rozszerzenie programu początkowo wdrożonego wraz z XL Axiata na większą liczbę operatorów, którzy wyrazili zainteresowanie nim."

Po uzyskaniu pozytywnych wyników, Ericsson dopracował tą metodologię, czego wynikiem jest usługa App Experience Optimization. Nowa usługa zostanie wprowadzona podczas kongresu Mobile World Congress 2015 w Barcelonie.

Staffan Pehrson, wiceprezes działu Network Rollout, Support & Optimization w firmie Ericsson, mówi: "Dzięki ponad 5 000 ekspertom w dziedzinie projektowania i optymalizacji sieci oraz wiedzy zdobywanej dzięki naszym licznym projektom prowadzonym we współpracy z klientami, ta nowa oferta przyniesie naszym klientom wydajność i przewagę nad konkurencją."

Jason Marcheck, dyrektor ds. usług w dziale Service Provider Infrastructure w firmie Current Analysis, mówi: "Ericsson zawsze przykładał wagę do tego jak interakcja użytkownika z siecią wpływa na klientów operatorów. To najnowsze osiągnięcie pozwala wykorzystać doświadczenia końcowych użytkowników, łącząc usługi optymalizacji z wynikami współpracy z najlepszymi dostawcami usług. Pomaga to sieciom działać lepiej w obszarach najważniejszych dla użytkownika”.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top