Dokumentacja do realizacji zamówień publicznych – automatycznie

IZANET to nowa e-usługa pozwalająca na automatyczne generowanie, zgodnej z polskimi i unijnymi przepisami prawa, dokumentacji niezbędnej do realizacji postępowań o zamówienia publiczne, określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a także dokumentacji zakupowej, niezbędnej do realizacji postępowań zakupów i zlecania usług zgodnie z zasadami konkurencyjności i transparentności.

IZANET to e-rozwiązanie przygotowane z myślą pracownikach urzędów i podmiotów zobowiązanych stosować przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, specjalistach do spraw dotyczących zamówień publicznych, konsultantach i doradcach z zakresu zamówień publicznych a także podmiotach gospodarczych realizujących projekty unijne. E-usługa pomoże im w realizacji ich codziennych obowiązków i realnie usprawni przeprowadzenie wielu procesów.

System ułatwi znalezienie i stworzenie właściwej procedury zamówienia publicznego, stworzenie wzorów dokumentów, m.in. SIWZ, umów i protokołów, również takich z zapisami dotyczącymi „zielonych zamówień publicznych” i zgodnymi z FIDIC. Pomoże stworzyć listę dokumentów niezbędnych w realizacji zamówienia publicznego i szybko wygenerować wszystkie niezbędne dokumenty.

IZANET przyspiesza proces tworzenia dokumentacji zamówień publicznych, umożliwia samodzielne jej stworzenie, dzięki wszystkim narzędziom i informacjom zebranym w jednym, zawsze dostępnym miejscu. E-usługa dostępna jest online.

Wkrótce IZANET udostępni również encyklopedię zamówień publicznych (czyli katalog pojęć i opis procedur zamówień publicznych), spis case studies i najlepszych praktyk w zakresie realizacji procedur PSP. W przygotowaniu są też rozwiązania do tworzenia dokumentacji tzw. zielonych zamówień publicznych oraz zamówienia na produkty i usługi innowacyjne.

IZANET to pierwsze w Polsce rozwiązanie do automatycznego generowania zindywidualizowanej dokumentacji do realizacji postępowań zgodnych z PZP oraz dyrektywami unijnymi. Projekt IZANET jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na: www.iza.net.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło MartaBarlak.com. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top