Internet

Piąte warsztaty przy okrągłym stole nt. technologii komponentowej GaN, Noordwijk, Holandia

Dnia 9 września 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się dzień informacji na temat zaproszeń w obrębie tematu “Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne” (NMP) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wydarzenie ma na celu omówienie problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych stojących przed europejskim sektorem produkcyjnym oraz nawiązanie dialogu z naukowcami, decydentami i opiniotwórcami na temat wkładu, jaki badania naukowe mogą wnieść do procesu przekształcania przemysłu europejskiego z opartego na zasobach w oparty na wiedzy.

W czasie wydarzenia opiekunowie projektów zaprezentują nowe zaproszenia ogłoszone dnia 20 lipca 2010 r. w ramach tematu “Nanonauki, nanotechnologie, materiały i technologie produkcyjne” (NMP) Siódmego Programu Ramowego. Uczestnicy będą także mieć okazję do sieciowania, zaprezentowania swoich pomysłów i wyszukania potencjalnych partnerów do swoich projektów.

Ponadto na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie technologii przemysłowej, jak również zorganizowane zostaną wycieczki do miejscowych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

Więcej informacji:
http://www.industrial-technologies2010.eu/

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Aspekty biznesowe; Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Innowacja, transfer technologii; Nanotechnologie i nanonauki; Badania Naukowe

RCN: 32404

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=2&CAT=NEWS&QUERY=012a5754bd9b:1466:5d75f082&RCN=32404

Similar Posts