Wiadomości branżowe

Netia kupuje część infrastruktury dawnego Aster od UPC Polska

Teaser

Netia podpisała z UPC Polska umowę*, na mocy której nabędzie część infrastruktury dawnej telewizji kablowej Aster, docierającej do 446 tys. lokali w Warszawie i Krakowie, a wyznaczonej do odsprzedaży przez Prezesa UOKiK w Decyzji  z dnia 5 września 2011 r., akceptującej przejęcie Aster przez UPC Polska. Tym samym Netia zwiększy zasięg sieci własnej o 17 proc. do 2,8 mln lokali. Transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na prognozę finansową Netia S.A. na 2013 rok, którą spółka prezentowała.

Netia kupi od UPC Polska część sieci dawnego Aster w Warszawie i Krakowie. W sumie w Warszawie i Krakowie Netia wzbogaci się o sieć kablową obejmują zasięgiem 446 tys. mieszkań i lokali użytkowych. Transakcja ta pozwoli Netii mocniej zaistnieć infrastrukturalnie na rynkach, na których dotychczas nie była silnie obecna w segmencie klientów indywidualnych.

- Przejęcie tak dużej części sieci dawnego Aster, na tak atrakcyjnych rynkach, jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii Netii, która opiera się na rozwoju multimedialnych usług on-line na bazie własnej sieci - powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

– Sieć kablowa z prawie pół milionem lokali w zasięgu, to też znakomita baza do osiągania synergii w efekcie działań konsolidacyjnych, których dotychczas w tym segmencie rynku Netia nie miała – dodał Mirosław Suszek, Członek Zarządu Netii ds. operacyjnych.

Warunkiem finalizacji transakcji nabycia części infrastruktury dawnego Aster przez Netię jest m.in. zgoda Prezesa UOKiK. Netia była na krótkiej liście podmiotów - potencjalnych nabywców sieci, zaakceptowanych przez Urząd.

Dodatkowe informacje dotyczące transakcji zostaną podane po jej sfinalizowaniu.

*Umowa nie stanowi znaczącej umowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W ocenie Netii zawarcie umowy nie stanowi również informacji poufnej w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

***

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

< 235995" >
Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jest   #kt   #Nowa   #oraz