Oprogramowanie articles

Marketing mix zautomatyzowany: dystrybucja i promocja

Marketing mix zautomatyzowany: dystrybucja i promocja

Marketing mix zautomatyzowany: dystrybucja i promocja

IT może w znakomity sposób bezpośrednio wspierać marketing. Odpowiednio przygotowane oprogramowanie (marketing software) to nie tylko sposób na łatwe zarządzanie informacjami o produkcie albo jego ceną. Wszakże klasyczny marketing mix tworzą jeszcze dystrybucja i …

Marketing mix zautomatyzowany: produkt i cena

Marketing mix zautomatyzowany: produkt i cena

Tworzenie oprogramowania dla marketingu (marketing software) wymaga produktu szytego „na miarę” przez ludzi z doświadczeniem i znajomością branży. Nie sprawdzi się tu podejście narzucające wszystkim klientom jedno, nawet najciekawsze rozwiązanie.

O ile bowiem oprogramowanie …

Top